LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN DISTANCES LĪGUMS

Preču atgriešana

Ja Jūs pamanāt neatbilstību vai problēmas ar produkta kvalitāti, lūdzam sazināties ar mums 72 stundu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas e-pastā veikals@dailesteatris.lv vai zvanot pa tālruni 67279566.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patēretāju tiesību aizsardzības likumu, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt mums e-veikalā iegādāto preci. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad esat ir saņēmis preci.

Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Jums iegādātā prece jānogādā Dailes teātra kasē ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad esat mums paziņojis par lēmumu atteikties no preses.

Lai mums paziņotu par lēmumu atteikties no preces, Jums uz VSIA “DAILES TEĀTRIS” adresi Brīvības ielā 75, Rīgā, LV-1001 vai elektroniski uz e-pasta adresi veikals@dailesteatris.lv jānosūta aizpildīta atteikuma tiesību veidlapa kopā ar pirkumu apliecinošu dokumenta kopiju.

Atteikuma tiesības nav iespējams izmantot, ja prece ir izgatavota pēc Jūsu norādījumiem vai ir nepārprotami personalizēta, Jūs esat atvēris preces iepakojumu vai tā ir mehāniski un/vai vizuāli bojāta. Pircējam, atgriezot iegādāto preci, nepieciešams uzrādīt pircēja personas apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apstiprina pirkumu (piemēram, kases čeka oriģināls).

Naudas atmaksas nosacījumi

Naudu par atgrieztajām precēm tiks pārskaitīta uz Jūsu bankas kontu, no kura tika veikts pasūtījums 14 kalendāro dienu laikā pēc preces atgriešanas datuma.

Informācija par piegādi

Piedāvājam saņemt pasūtījumus Dailes teātra kasē vai jebkurā no OMNIVA pakomātiem visā Latvijā.

Izvēloties pasūtījumu saņemt Dailes teātra kasē, pirkuma piegādes laiks ir 1 līdz 5 kalendārās dienas. Kases darbineks ar Jums sazināsies, tiklīdz pasūtījums būs sagatavots saņemšanai, un aicinās ierasties pēc tā. Pasūtījuma saņemšana Dailes teātra kasē ir bez maksas.

Izvēloties pasūtījumu saņemt kādā no OMNIVA pakomātiem Latvijā, pasūtījuma piegādes laiks ir 5 līdz 7 kalendārās dienas. Piegādes cena tiks precizēta pasūtījuma noformēšanas laikā. Mūsu darbinieki pasūtījumu noformē darba dienās no plkst. 12.00 līdz plkst. 17.00, izņemot pirmdienas. Ja pasūtījums veikts citā laikā, to noformē nākamajā darba dienā. Ja mums pēc pasūtījuma saņemšanas radīsies papildu jautājumi, mēs ar Jums sazināsimies, lai precizētu informāciju.

Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp VSIA “Dailes teātris”, reģistrācijas Nr.LV40003783138, juridiskā adrese: Brīvības iela 75, Rīga, (turpmāk Uzņēmums),

un fizisku vai juridisku personu (turpmāk – Pircējs), kas veic preču pirkumu Uzņēmuma interneta veikalā www.veikals.dailesteatris.lv (turpmāk – e-veikals).

1. Līguma priekšmets

Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Uzņēmumu, pamatojoties uz Uzņēmuma piedāvājumu ar Interneta starpniecību. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Uzņēmuma e-veikalā.

2. Distances līguma spēkā stāšanās

Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu ar Interneta palīdzību un saņēmis no Uzņēmuma apstiprinājumu, ko automātiski pēc pasūtījuma pabeigšanas ģenerē Uzņēmums ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

3. Vispārīgi noteikumi par preces pasūtīšanu

Iepirkties Uzņēmuma e-veikalā Pircējs var bez iepriekšējas reģistrēšanās, kas neitekmē Līgumas izpildes noteikumus.

Lai veiktu pasūtījumu e-veikalā:

1. pie interesējošās preces Pircējam jānospiež pogu “Pievienot grozam”

2. lai pasūtītu izvēlēto preci, jānospiež uz lauka lapas labās puses augšdaļā, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu. Iespējams atgriezties e-veikalā, izvēlēties papildus citas preces un pēc tam atkārtoti atgriezties iepirkumu grozā, nospiežot uz lauka lapas labās puses augšdaļā, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu;

3. lai veiktu pasūtījumu, nepieciešams aizpildīt informāciju par Pircēju, piegādi un pirkuma apmaksu. Lai pabeigtu pasūtījuma apstrādi, Pircējam jāpiekrīt lapā minētajiem noteikumiem. Pēc pasūtījuma reģistrēšanas tiks attēlots teksts par veiksmīgu pasūtījuma veikšanu.

Pasūtījums tiek apstrādāts darba dienās no 10:00 līdz 17:00. Ja pasūtījumu veikts citā laikā, to apstrādās nākamajā darba dienā. Pēc pasūtījuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā Uzņēmums sazināsies ar Pircēju, lai iespējams precizētu informāciju un/vai apstiprinātu pasūtījumu.

4. Pasūtījuma apmaksas noteikumi

Par pirkumu e-veikalā Pircējs var norēķināties:

  • izmantojot kredītiestāžu izsniegtu debetkarti;
  • veicot pārskaitījumu;
  • izmantojot Swedbankas, SEB vai Citadele internetbanku;
  • skaidrā naudā Preces saņemšanas brīdī.

Rēķinā būs norādīti visi dati, kas nepieciešami apmaksai internetbankā vai bankas filiālē. Pirkums tiks uzskatīts par apmaksātu un preču piegāde tiks veikta pēc naudas saņemšanas Uzņēmuma norēķinu kontā. Saņemot preci, Pircējam tiks izsniegta preču pavadzīme, kas jāparaksta, apliecinot preces saņemšanas faktu. 

5. Piegādes noteikumi

Preces iespējams saņemt:

  • Dailes teātra kasē e-veikalā norādītajos darba laikos. Preču saņemšana Dailes teātra kasē ir bez maksas.
  • OMNIVA pakomātos visā Latvijā. Piegādes cena tiks precizēta pasūtījuma noformēšanas laikā.

Uzņēmums patur tiesības nepiegādāt/nodot preci, ja Pircējs nav veicis preces apmaksu.

Preču cenas ir norādītas ar Pievienotās vērtības nodokli (PVN). Cenā nav iekļauta maksa par piegādi. Piegādes maksa var mainīties atkarībā no piegādes svara/izmēra/iepakojuma.

6. Garantija

Ja Pircējam ir radušās pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti, ar preci un apmaksu apliecinošiem dokumentiem Pircējs var vērsties Uzņēmumā. Ja tiek konstatēts ražošanas brāķis, Uzņēmums apņemas apmainīt preci pret atbilstošu preci. Ja tiek konstatēts defekts, ko precei lietošanas laikā radījis pats Pircējs, prece netiek mainīta.

7. Distances līguma izpildes laiks

Uzņēmums apņemas izpildīt distances līguma noteikumus Latvijas Republikas teritorijā ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja vai atbisltoši e-veikala noteiktiem termiņiem ārpus Latvijas Republikas teritorijas.

Ja Uzņēmums nevar izpildīt līgumu Pircēja pasūtītās preces trūkuma dēļ, Uzņēmums informē par to Pircēju. Tādā gadījumā Uzņēmums var piedāvāt Pircējam ekvivalentu preci.

8. Atteikuma tiesības

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patēretāju tiesību aizsardzības likumu, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt Uzņēmumam e-veikalā iegādāto preci.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preci vai, ja Pircējs ir iegādājies vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, no dienas, kad Pircējs ir saņēmis pēdējo preci.

Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējs sedz ar preces atpakaļ atdošanu saistītās izmaksas.

Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļai patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Uzņēmums patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta, pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, pircējs ir atvēris preces iepakojumu, un prece ir mehāniski un/vai vizuāli bojāta.

Pircējam, atgriežot iegādāto preci, nepieciešams uzrādīt Pircēja personas apliecinošu dokumentu, dokumentu, kas apstiprina pirkumu. Pircējs var atgriezt preci, kas atbilst distances līgumam, 14 kalendāro dienu laikā.

9. Preču atgriešanas kārtība

Pircējam, atgriežot iegādāto preci, nepieciešams uzrādīt Pircēja personas apliecinošu dokumentu, dokumentu, kas apstiprina pirkumu. Pircējs var atgriezt preci, kas atbilst distances līgumam, 14 kalendāro dienu laikā.

10. Konfidencialitāte

Uzņēmums apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pircēju trešajām pusēm bez Pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti vai šis līgums.

11. Citi noteikumi

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Uzņēmums varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar Latvijas Republikas normative aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Pārdevējs patur tiesības informēt Pircēju par jaunām precēm, atlaidēm, pakalpojumiem.

12. Līguma darbības termiņš

Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs veicis Preču pasūtījumu un ir spēkā līdz brīdim kamēr līgumslēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru.  

13. Uzņēmuma rekvizīti

Nosaukums: VSIA “Dailes teātris”

Reģistrācijas numurs: LV40003783138

Adrese: Brīvības iela 75, Rīga, LV-1001, Latvija

Banka: AS “Swedbank”

Konta Nr: LV49HABA0001401053762

Dailesteatris.lv tiek izmantotas sīkdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.

Izmantotās sīkdatnes